Koalicja Równych Szans

Główny cel projektu to umożliwienie wspólnych działań organizacji pozarządowych działających na rzecz równości poprzez utworzenie tzw. Koalicji Równych Szans. Koalicja ma na celu m.in. wypracowywanie wspólnych stanowisk wobec działań władz publicznych w odniesieniu do kwestii antydyskryminacyjnych.

www.ptpa.org.pl

Religion for Peace, European Interfaith Youth Network

Religion for Peace, European Interfaith Youth Network służy jako platforma mających na celu zebranie organizacji młodzieżowych i społeczności ze wszystkich religii obecnych w Europie, umożliwiająca wspólne działania na rzecz pokoju.

EIYN jest częścią globalnej sieci Religii dla Pokoju. Religions for Peace to największa międzynarodowa koalicja przedstawicieli największych religii świata na rzecz promowania pokoju.

www.eiyn.eu